ЛИП
Субота
20
12:06

​Висоцька та Сокоренко взяли участь у 1501 му (DH) засіданні КМ РЄ

11-13 червня 2024 року заступник Міністра юстиції України Олена Висоцька та Уповноважений у справах Європейського суду з прав людини Маргарита Сокоренко взяли участь у черговому 1501-му (DH) засіданні Комітету міністрів Ради Європи (далі — КМ РЄ) щодо стану виконання державами рішень Європейського суду з прав людини (далі — ЄСПЛ).

Під час засідання у форматі дебатів було розглянуто стан виконання Україною рішень ЄСПЛ у групі справ «Невмержицький/Мельник/Яковенко проти України» та «пілотного» рішення у справі «Сукачов проти України».


Читайте по темі: Вінілові програвачі: вибираємо за ключовими характеристиками


Вказана група справ стосується порушення статей 3 та 13 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (далі — Конвенція) у зв’язку з неналежними матеріально-побутовими умовами тримання осіб, які перебувають у місцях попереднього ув’язнення або в установах виконання покарань, та відсутність передбаченого законодавством ефективного засобу юридичного захисту у зв’язку з такими скаргами.


Крім того, під час засідання в письмовому порядку було розглянуто стан виконання Україною рішень ЄСПЛ у групах справ «Ігнатов/Корнейкова/Чанєв проти України», яка стосується різноманітних порушень статті 5 Конвенції у зв’язку з необґрунтованим та надмірно тривалим триманням під вартою, та «Балицький/Яременко проти України», яка стосується засуджень заявників у період 2002–2011 років на підставі зізнавальних показань, отриманих за відсутності адвоката та за обставин, які викликають підозру, що зізнання були отримані з порушенням права цих осіб не давати показання, а також права не свідчити проти себе.


Під час дебатів в межах звітування про хід виконання Україною рішень ЄСПЛ у групі справ «Невмержицький/Мельник/Яковенко проти України» та «пілотного» рішення у справі «Сукачов проти України» Олена Висоцька повідомила КМ РЄ, що попри військову агресію російської федерації Уряд України працює над приведенням законодавства у відповідність до сучасних стандартів виконання кримінальних покарань та пробації; удосконаленням організаційної структури установ, інфраструктури пенітенціарної системи; покращенням добробуту ув’язнених і скасуванням надмірних обмежень; оновленням підходів до виконання кримінальних покарань для створення гуманістичної системи.


Уповноваженим у справах ЄСПЛ Маргаритою Сокоренко повідомлено Комітет міністрів Ради Європи про законодавчі та адміністративні заходи, які вживаються Урядом України з метою вирішення проблеми, констатованої Судом у вказаній групі справ, зокрема про вжиті заходи з метою імплементації Стратегії реформування пенітенціарної системи (у тому числі про законодавчі ініціативи).


За результатами засідання КМ РЄ ухвалив рішення, в якому делегати:


беручи до уваги надзвичайні труднощі, з якими стикається українська влада в умовах триваючої російської агресії, та її вплив на умови та інфраструктуру пенітенціарної системи, із задоволенням відзначили незмінну прихильність влади до поліпшення ситуації в пенітенціарній системі, незважаючи на ці труднощі;


із зацікавленням відзначили інформацію про реалізацію Стратегії реформування пенітенціарної системи, зокрема поточні та заплановані заходи з покращення матеріальних умов утримання під вартою, в тому числі ремонт приміщень та створення місць несвободи, що відповідають стандартам прав людини; нагадали, однак, про пропозицію органам влади переглянути варіант фінансування «платних камер» та знайти альтернативні шляхи фінансування покращення умов тримання під вартою, що відповідають вимогам Конвенції;


привітали прийняття законодавства, що запроваджує пробаційний нагляд як новий вид кримінального покарання, і запропонували органам влади надати Комітету оновлену інформацію про вплив цього заходу на скорочення тюремного населення; у той же час, із жалем відзначили відсутність інформації про заходи, вжиті для мінімізації застосування досудового тримання під вартою, та закликали органи влади в черговий раз вжити оперативних заходів для вирішення цього питання;


відзначили поточну роботу над розробкою стандартів надання медичної допомоги для процедури примусового годування та запропонували органам влади інформувати КМ РЄ про її результати, а також про подальший розвиток подій у цьому напрямі.


Своєю чергою упродовж засідання в межах розгляду стану виконання рішень ЄСПЛ у групі справ «Ігнатов/Корнейкова/Чанєв проти України» Комітет припинив нагляд за виконанням рішення у справі «Чанєв проти України» враховуючи процедури, встановлені Законом № 2690-IX (законопроєкт № 4049), який усуває законодавчу прогалину, виявлену Судом щодо досудового тримання під вартою у період між закінченням розслідування та початком судового розгляду.


У своєму рішенні щодо вказаної групи справ делегати КМ РЄ, серед іншого:


із зацікавленням відзначили зусилля органів влади щодо забезпечення прав затриманих осіб шляхом продовження впровадження системи «Custody Records» та розбудови потенціалу всіх зацікавлених сторін; заохотили їх до продовження виконання цих заходів;


відзначили збільшення кількості судових рішень про санкціонування тримання під вартою та запропонували органам влади пояснити причини цієї тенденції; запропонували їм також надати вичерпну інформацію про практику національних судів щодо відповідного та достатнього обґрунтування рішень про тримання під вартою та щодо застосування альтернативних запобіжних заходів;


із зацікавленням відзначили приклади судових рішень про швидкий перегляд рішень про тримання під вартою; відзначили, однак, що подана інформація не дозволяє всебічно оцінити імплементацію процедури «habeas corpus» (стаття 206 КПК України) та інших процедур щодо перевірки законності тримання під вартою; запропонували органам влади надати більше судової практики щодо цих питань;


повторили, що прийняття спеціального закону, який дозволяє отримати компенсацію за незаконне тримання під вартою, залишається необхідним, і ще раз закликали органи влади ініціювати законодавчу пропозицію з цією метою.


Також КМ РЄ ухвалив рішення щодо групи справ «Балицький/Яременко проти України». Значним досягненням Уряду України є те, що за результатами розгляду заходів, вжитих на виконання рішень ЄСПЛ у вказаній групі справ, Комітет прийняв рішення перевести вказану групу справ з процедури посиленого нагляду до стандартного. Група справ «Балицький/Яременко проти України» перебувала під посиленим наглядом КМ РЄ з 2012 року.


Крім того, у своєму рішенні делегати:


нагадали, що було досягнуто значного прогресу у виправленні недоліків, виявлених Судом у цій групі справ, зокрема, завдяки прийняттю Кримінального процесуального кодексу України 2012 року та Закону України «Про безоплатну правову допомогу» 2011 року, які передбачають важливі гарантії щодо юридичного представництва та допустимості доказів, а саме — правила безпосередньої оцінки всіх доказів у судовому процесі та докази, що зібрані з порушенням прав людини, мають вважатися недопустимими;


привітали комплекс заходів, вжитих для забезпечення ефективної імплементації нового законодавства, зокрема зусилля, спрямовані на формування Верховним Судом та судовою системою судової практики, що відповідає вимогам Конвенції та здатна запобігати подібним порушенням у майбутньому;


закликали органи влади продовжувати докладати зусиль для забезпечення того, щоб особи, які перебувають під вартою в поліції, не допитувалися без присутності адвоката та користувалися повним обсягом прав і гарантій, передбачених законом.

Вчора

Сторінки:
Нагору