ЖОВ
Середа
5
04:38
Курс валют:
$ 26.75, € 31.26

​Види діяльності резидента Дія Сіті – платника податку на особливих умовах

Спецрежим Дія.City – це особлива правова модель, що діє для IT-компаній в Україні. Порядок подання та розгляду Заяви про перехід на оподаткування як резидента Дія.City – платника податку на особливих умовах або про відмову від такого оподаткування поширюється на юридичних осіб – платників податку на прибуток підприємств.

Заява має бути подана засобами електронного зв’язку в електронній формі. Після отримання контролюючим органом здійснюватиметься розгляд Заяви. Підставами для відмови у погодженні Заяви є:

- відсутність платника податків в реєстрі Дія.City;

- подання з порушенням термінів Заяви про перехід на оподаткування як резидента Дія.City або відмову від такого оподаткування;

- здійснення переходу платника податку на прибуток підприємств на загальних підставах на оподаткування як резидента Дія.City понад одного разу протягом календарного року.

Для переходу юридичної особи на оподаткування як резидента Дія.City – платника податку на особливих умовах на вебпорталі ДПС розміщено форму Заяви (ідентифікатор форми документа J1309001).

Перелік кваліфікованих видів діяльності, здійснення яких стимулюється спецрежимом Дія.City, такий:

- комп’ютерне програмування, консультування з питань інформатизації, діяльність із керування комп’ютерним устаткуванням;

- видання комп’ютерних ігор, а також іншого програмного забезпечення;

- надання програмних продуктів, у тому числі комп’ютерних ігор, у режимі «онлайн» та надання вебпослуг із доставки програмних додатків, включаючи розповсюдження примірників (копій, екземплярів) програмного забезпечення у електронній формі, у тому числі комп’ютерних ігор, його елементів, оновлень, доповнень та розширень функціоналу;

- освітня діяльність у галузі інформаційних технологій, у тому числі надання вищої, фахової передвищої та професійно-технічної освіти за такими спеціальностями як комп’ютерні науки, інформаційні системи та технології, комп’ютерна інженерія, кібербезпека, наука про дані, а також надання інших видів освіти, а саме: навчання комп’ютерній грамоті (цифровій грамотності), що включає послуги з навчання цифровій грамотності, розробленню, модифікації, тестуванню та технічній підтримці програмного забезпечення, у тому числі комп’ютерні ігри, навчання бізнес аналізу (для цілей розроблення, модифікації, тестування та технічної підтримки програмного забезпечення), побудові графічних інтерфейсів, організації процесів з контролю якості, системному адмініструванню, проектному менеджменту, розробці документації;

- оброблення даних і пов’язана із цим діяльність, крім надання інфраструктури для оброблення даних та розміщення (хостингу) і послуг з розміщення (хостингу), та діяльність вебпорталів;

- дослідження та експериментальні розробки у сфері природничих і технічних наук щодо інформаційних та інформаційно-комунікаційних технологій;

- проведення маркетингових кампаній та надання рекламних послуг з використанням програмного забезпечення, розробленого за участю резидента Дія Сіті, у мережі Інтернет та/або на пристроях користувачів; діяльність організаторів кіберспортивних змагань, кіберспортивних команд, спеціалізованих комп’ютерних центрів та/або клубів, призначених для проведення кіберспортивних змагань, а також студій трансляцій кіберспортивних змагань;

- діяльність постачальника послуг, пов’язаних з обігом віртуальних активів; забезпечення кібербезпеки інформаційно-комунікаційних систем, програмних продуктів та інформації, що в них обробляється;

- розроблення та впровадження організаційних заходів, програмних та апаратно-програмних продуктів, призначених для запобігання кіберінцидентам, виявлення та захисту від кібератак, ліквідації їх наслідків, відновлення сталості функціонування комунікаційних та технологічних систем (мереж);

- оброблення та аналіз даних про обставини кіберінциденту та його наслідки, встановлення передумов, що призвели до нього, надання відповідних рекомендацій;

- планування та проектування інтегрованих комп’ютерних систем, що поєднують апаратні засоби, програмне забезпечення та комунікаційні технології, призначені для захищеної обробки інформації (даних);

- надання консультацій з питань забезпечення кібербезпеки (кіберзахисту) комунікаційних систем та програмного забезпечення (продуктів), що забезпечують функціонування IT-систем клієнта;

- надання послуг з експлуатації та технічного обслуговування комунікаційного обладнання, програмного забезпечення, призначеного для забезпечення кібербезпеки комунікаційних та технологічних систем (мереж);

- проведення досліджень та здійснення експериментальних розробок у сфері забезпечення кібербезпеки; діяльність з проектування (конструювання), дослідження, тестування (випробування) технологій, пристроїв і систем робототехніки з використанням комп’ютеризованих систем управління; інші види діяльності, визначені Кабінетом Міністрів України в порядку, встановленому Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», тощо.

Вчора

03.10.22

Сторінки:
Нагору